Monográficos – Recital 17/05/2005 - Letras Galegas

Monográficos  Letras Galegas

amigos
re buenas
FurordelDragon buenas noches
vamos a empezar con el monográfico especial
Karotido a la para de dió
hoy es el DIa das Letras Galegas
a la pa e dió mujel
enga
antes de empezar, quisiera decir que se admiten poemas de cualquier autor, eso incluye a los poetas del canal que deseen participar con poemas propios
y que os aseguréis de que se ha acabado antes de decir algo, puesto que muchos llevan detrás la traducción
> bueno, dicho eso, empezamos
yo voy a disfrutar de lo lindo
> .
> .
> MONOGRÁFICO DEDICADO AL DÍA DE LAS LETRAS GALEGAS
> LORENZO VARELA
> .
> Lorenzo Varela, que tiña por nome completo Xesús Manuel Lorenzo Varela Vázquez,
> naceu a poucas millas do porto da Habana (10-8-1916), cando a nai viaxaba nun
> barco cara á illa de Cuba. O que sería un excelso poeta era fillo de emigrantes
> nativos de Monterroso; pasa a infancia en Buenos Aires, pero a adolescencia e
> primerira mocidade vívea en Lugo, onde o galeguismo xiraba ao redor do catedrático
> Martínez López. É amigo íntimo de Ramón Piñeiro, con quen milita nas Mocidades
> Galeguistas; ao tempo mantén militancia no trotskismo; posto no dilema elixe este último.
> En 1934 vai para Madrid, onde comeza Filosofía e Letras, vive a fervenza republicana,
> convive cos homes da Xeración do 27 e do 36 española, asiste á tertulia La Granja del
> Henar onde fai amizade con Manuel Azaña, Fracisco Ayala, Antonio Sánchez Barbudo,
> Carlos Gurméndez, Eduardo e Rafael Dieste, Otero Espasandín, Colmeiro, Maside ou Laxeiro.
> Coñece a Lorca e Pablo Neruda. Colabora activamente nas Misións Pedagóxicas, participa no
> Segundo Congreso Internacional de Intelectuais Antifascistas, loita ora na serra
> coas tropas epublicanas, ora coa pluma nas publicacións antifascistas.
> Despois virá o campo de concentración de Argelès, e a travesía no barco Sinaia
> cara a México; xa en terra mexicana traballa con Octavio Paz na revista Taller
> e crea xunto con Sánchez Barbudo a revista Romance. O propio Barbudo concedeulle ao
> poeta galego tanto o nome como a paternidade da publicación, sendo ademais un dos
> redactores máis activo. A crise desta emblemática revista, que a partir
> do número 16 (15-9-1940) expulsa aos catro redactores anteriores, será unha das causas
> que leve a Lorenzo Varela a Buenos Aires.
> Na capital Arxentina súmase ao grupo do café Tortoni, establecendo especial amizade
> con Dieste, Seoane e Cuadrado, que intentaron publicar en Emecé Editores o libro
> de Varela Torres de amor (1942). O libro foi rexeitado pola ideoloxía comunista
> do autor, cousa que provocou a marcha dos anteriores da citada editorial;
> posteriormente publicicarían o libro na Editorial Nova, creada por eles. Por outra
> parte, a estreita relación con este grupo de exiliados porteños foi decisiva para
> que Lorenzo Varela recuperara a lingua galega para a súa poética. Coincidindo coa
> publicación deste libro sae o primeiro número da revista codirixida polo poeta,
> De Mar a Mar. Nela escribe poemas, reseñas, traduccións ou comentarios sobre
> acontecementos políticos ou culturais do momento; esta revista mensual é unha peza
> cultural, de calidade literaria, pero que ten unha innegábel intencionalidade política.
> O 15 de novembro do 43 aparece outra revista, Correo Literario, codirixida por Lorenzo
> Varela, que durará ata 1945. En 1944 o poeta escribe Catro poemas para catro gravados,
> que complimentaría o álbum María Pita e tres retratos medievais de Luis Seoane,
> quen turraba arreo por Lorenzo Varela, Dieste e outros para que escribiran. En 1954
> sae do prelo de Ediciones Botella al Mar Lonxe, un libro sublime desde a portada
> ao verso final. Neste libro colaboran tres grandes artistas do desterro:
> os versos de Varela, os gravados de Seoane e a presentación, nunha incendiada
> prosa poética, de Arturo Cuadrado.
> Os texto que escribiu ao longo dos últimos anos apareceron debido a unha circunstancia
> puntual; foron recompilados por Seoane baixo o título de Homaxes e publicados en 1979
> por Ediciós do Castro. Regresa do exilio en 1976; dous anos máis tarde, no ano da súa
> morte (25-11- 1978), aínda compuxo o “Homenaxe cativo a Valentín Paz-Andrade”,
> feito para o poemario de Valentín Paz-Andrade Cen chaves de sombra. Percíbese nel
> a derrota, o desconcerto, o sufrimento, a morte e franca fidelidade co País e cos amigos.
> .
> .
> FIN (Traducción a continuación)
> __________________________________
> Cada 17 de Mayo se realiza la conmemoración en Galicia del "Día
> de las letras Galegas", donde, cada año, se rinde homaneje a un
> escritor que haya tenido importancia para dicha lengua.
> .
> La primera edición, en 1963, se dedicó a Rosalía de Castro, autora perteneciente
> al Romanticismo Tardío del siglo XIX. Nació en Santiago de
> Compostela en 1837 y fue una de las grandes autoras gallegas.
> Murió en 1885.
> .
> Incluyendo a Rosalía de Castro, han pasado nada menos que 41 autores por este
> homenaje de Letras Galegas. Este año, el elegido es Lorenzo Varela.
> .
> LORENZO VARELA
> .
> Lorenzo Varela, cuyo nombre completo era Xesús Manuel Lorenzo Varela Vázquez
> nació a pocas millas del puerto de la Habana (10-8-1916), en un barco, frente
> a la isla de Cuba.
> Sería un excelente poeta y era hijo de emigrantes, nativos de Monterroso.
> Su infancia transcurrió en Buenos Aires, pero durante su adolescencia y juventud
> vivió en Lugo, en donde el "galleguismo" giraba alrededor del catedrático Martínez López.
> .
> Era amigo íntimo de Ramón Piñeiro, con quien militó en las "Mocedades Galleguistas"
> (Juventudes Galleguistas).
> En 1934 viajó a Madrid en donde comenzó Filosofía y Letras, y convivió con
> todos los pertenecientes a la Generación del 27 , y de la generación
> española del 36, asistió a la tertulia "La Granja del Henar".
> Allí hizo amistad con Manuel Azaña, Francisco Ayala, Antonio Sánchez Barbudo
> Carlos Gurméndez Eduardo y otros.
> Conoció a Lorca y a Pablo Neruda.
> .
> Colaboró activamente en las "Misiones Pedagógicas", participó en el Segundo
> Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas. Luchó, cerca de la
> sierra madrileña, junto a las tropas republicanas, y con su pluma en las
> publicaciones antifascistas. Después estuvo en el campo de concentración
> de Argel, y en la travesía del barco SINAIA, frente a México. En la tierra
> mexicana trabajó con Octavio Paz , en la revista "Taller".
> .
> El propio Barbudo le concedió a nuestro poeta gallego, tanto el nombre
> como la paternidad de la publicación, siendo, además, uno de los
> redactores más activos. Más tarde viajó a Buenos Aires.
> .
> En la capital argentina, se sumó al grupo del café Tortoni. Ahí trabó amistad
> especial con Diestre Seoane y Cuadrado, que intentaron publicar en E.M.C
> Editores el libro "Torres de Amor " de Varela. Sin embargo, este libro fue
> rechazado por la ideología comunista del autor, tema que provocó la marcha
> de los anteriores de la mencionada editorial.
> .
> El 15 de noviembre de 1943 apareció otra revista, "Correo Literario",
> codirigida por Lorenzo Varela, que duró hasta 1945. En 1944 el poeta
> escribió "Cuatro poemas para cuatro grabados", que completaría el
> álbum María Pita y tres retratos medievales de Luis Seoane.
> .
> Los textos que escribió a lo largo de los últimos años aparecieron
> debido a una circunstancia puntual. Fueron recopilados por S, bajo el
> título de "Homenajes", y publicados en 1979 por Edición del Castro.
> Regresó del exilio en 1976; dos años más tarde, en el año de su
> muerte(25-11- 1978),fue cuando compuso el "Homenaxe cativo a Valentín Paz-Andrade"
> realizado para un poemario.
> .
> .
> _________________________________________
> FIN
gracias Freedom21
>
gracias Freedom21
sabeis que hay que pedir turno a un op
gracias
graciassss Freedom21
con permiso por favor
gracias Freedom21
> [Karotido] adelante
gracias Freedom21
voy
.
.
COMPAÑEIROS DA MIÑA XENERACIÓN
MORTOS OU ASESIÑADOS
(Lorenzo Varela)
.
¡Tan doce era a xuntanza miña e vosa,
de todos nós co mundo!
Facíamos un feixe de campos e de estrelas,
e ó pisar ise chao que latexaba
sentíamos subir pola sangue o misterio.
O noso corpo era o camiño da maxia,
a escada pola que viña a lúa,
o zume de todol-os segredos,
a canzón da herba que resucitóu.
E o mismo verme era unha folla leda,
un mensaxeiro do sagrado alén.
.
Morréchedes, matáronvos, deixáronme.
Quedei aquí, lonxe das vosa sombras.
E gardo, coma un morto,
no centro do silenzo, da sede, da agonía,
o día que vos poda levar á sepultura
unha cesta de pombas e mazás.
¡Tan doce era a xuntanza miña e vosa,
de todos nós co mundo!.
.
FIN
++++++++++++++++++++++++++++++++
COMPAÑEROS DE MI GENERACIÓN
MUERTOS O ASESINADOS
(Lorenzo Varela)
.
¡Tan dulce era la reunión mía y vuestra,
de todos nosotros con el mundo!
Hacíamos un haz de campos y de estrellas,
y al pisar ese suelo que latía
sentíamos subir por la sangre el misterio.
Nuestro cuerpo era el camino de la magia,
la escala por la que venía la luna,
el zumo de todos los secretos,
la canción de la hierba que resucitó.
Y el mismo verme era una hoja alegre,
un mensajero del sagrado allende.
.
Moristeis, mataron vos, dejaron me.
Quede aquí, lejos de vuestras sombras.
Y guardo, como un muerto,
En el centro del silencio, de la sed, de la agonía,
el día que os pueda llevar a la sepultura
una cesta de palomas y manzanas.
¡Tan dulce era la reunión mía y vuestra,
de todos nosotros con el mundo!..
.
FIN
gracias Xhand fue todo un detalle que la pusieras ayer
> [elegancia] cuando quieras
gracias Freedom21
.
.
NON ERES NEVE
(Anonima)
.
Non eres neve, que foras derritida
xa do arrabecido fogo que me queima,
nin moxena porque foras sendo moxena
da auga de meus ollos esgumiada;
nin dama ainda que por tal eres tida,
porque ollando o mal que por mín pasa
si non é que foras de sentido escasa
te tivera meu amor enternecida;
e non eres pedra, que si pedra foras
bastarei miña retesía a desfacerte;
eres un imposible de estes feito:
de fogo os efeitos e as beiras,
de dama alteirosa a soberba e sorte,
de pedra o corazón, de neve o peito.
.
Fin
FIN (Traducción a continuación)
.
NO ERES NIEVE
(Anonima)
.
No eres nieve, que fueras derretida
ya del furioso fuego que me abrasa,
ni brasa porque fueras siendo brasa
del agua de mis ojos consumida;
ni dama aunque por tal eres tenida,
porque mirando el mal que por mí pasa
si no es que fueras de sentido escasa
te tuviera mi amor enternecida;
y no eres piedra, que si piedra fueras
astare mi porfía a deshacerte;
eres un imposible de estos hecho:
de fuego los efectos y las veras,
de dama altiva la soberbia y suerte,
de piedra el corazón, de nieve el pecho.
.
Fin
> [elegancia] graciassss
Free: yo le cogí cariño a Manuel Marías/ si te digo/ vivíamos de eso/ así que ya sabes
de quien elegancia?
es anónima
perdon
si, ya
Anónima,se lee
si, si
lo puse al principio Tanya--
((((
> puedo??
venga
> .
> .
> AIRIÑOS, AIRIÑOS, AIRES
> (Rosalia de Castro)
> .
> Airiños,airiños, aires,
> Airiños da miña terra,
> Airiños,airiños, aires,
> Airiños levaime á ela.
> sin ela vivir non podo,
> Non podo vivir contenta,
> Que á donde queira que vaia
> Cróbeme unha sombra espesa.
> Cróbeme unha espesa nube
> Tan preñada de tormentas,
> Tan de soidás preñada
> Que a miña vida envenena.
> Lervaime, levaime, airiños,
> Como unha folliña seca,
> Que seca tamén me puxo
> A calentura que queima.
> ¡Ay! si non me levas pronto.
> Airiños da miña terra,
> Si non me levas, airiños,
> Quisais xa non me conesan.
> que á frebe que de min come
> Vaime consumindo lenta,
> E no meu corazonciño
> Tamén traidora se ceiba
> Fun outro tempo encarnada
> Com´á color da sireixa,
> son oxe descolorida
> Como os cirios das egrexas,
> Cal si unha meiga chuchona
> A miña sangue bebera.
> Voume quedando mouchiña
> Como unha rosa que inverna.
> Voume sin forzas quedando,
> Voume quedando morena,
> Cal unha mouriña moura,
> illa de moura ralea.
> Levaime, levaime, airiños,
> Levaime a donde espera
> Unha nai, que por min chora,
> Un pai que sin min n´alenta,
> Un hirman por quen daría
> A sangue das miñas venas,
> E un amoriño, á quen alma
> e vida prometera.
> Si pronto non me levades
> ¡Ay! morrerei de tristeza,
> Soia, n´uha terra estraña
> Dond´estraña me alomean,
> Donde todo canto, miro,
> Todo me diz ¡Estranxeira!
> ¡Ay! miña probe casiña!
> ¡Ay! miña vaca bermella.
> Años que valás nos montes
> Pombas qu´arrulás nas eiras,
> Mozas que atruxás bailando
> Redobre das castañetas,
> Xas-corrás-chás das cunchiñas
> Ruxe, ruxe das pandeiras.
> Tambor do tamborileiro,
> Gaitiña, gaita galega,
> Xa non me alegras dicindo :
> ¡Muiñeira! ¡muiñeira!
> ¡Ay! quen fora paxariño
> De leves añas lixeiras
> ¡Ay! con que prisa voara
> Toliña de tan contenta,
> Para cantar á alborada
> nos campos da miña terra!
> Agora mesmo partira,
> Partira como unha frecha,
> Sin medo as sombras da noite,
> Sin medo a noite negra.
> E que chovera ou ventara,
> E que ventara ou chovera,
> Voaría, voaría
> Hasta que alcansase á vela.
> Pero non son paxariño
> e irei morrendo de pena,
> Xá en lagrimas convertida,
> Xá en suspiros desfeita.
> Doces, galeguiños aires,
> quitadoriños de penas
> encantedores das augas
> Amantes das arboredas,
> Música das verdes canas,
> Do millo das nosas veigas,
> Alegres compañeiriños,
> Run, run de todas as festas,
> Levaime nas vosas alas
> como unha folliña seca,
> Non permitás que aquí morra,
> Airiños da miña terra,
> Qu´inda penso que de morta
> Ei de sospirar por ela.
> Ainda penso, airiños, aires,
> Que dimpois de morta sea
> E alo polo campo santo,
> Dond´enerrada me teñan
> Pases na calada noite
> Rouxindo antr´a folla seca,
> Ou murmurando medrosos
> Antr´as brancas caliveras,
> Inda dimpois de mortiña,
> Airiños da miña terra,
> Eivos de berrar ¡Airiños!
> Airiños, levaime á ela!
> .
> FIN
alguien pone?
> [RojoLuna] recitas?
yo mismo
con permiso
> dale
.
.
[RojoLuna] dale
AROSA
Mi mano podría atrapar
aquella mañana en el puente,
la brisa azotandome la cara
y los pajaros volando borrachos
sobre las blancas y azules aguas
del furioso Atlantico.
Lebasí duerme muy cerca.
Infancia lejana y añorada,
mi mano podría atrapar
aquellos años perdidos
y recuperar las risas,
los juegos inocentes,
los días en que los ojos
El cielo violeta y gris,
las mejilloneras quietas
pintando el paisaje,
el marinero que recoge las redes
mientras atisba la tormenta
con parsimonia, sin prisas.
Todo podría atraparlo,
pero se me ha escapado el tiempo
entre las manos y el alma.
Todavía me queda Lebasí,
que duerme muy cerca.
vamos a la traducción
AROUSA
A miña man podería atrapar
aquela mañá na ponte,
a brisa azotándome a cara
e os paxaros voando bébedos
sobre as brancas e azuis augas
do furioso Atlántico.
Lebasí durme moi perto.
a infancia lonxana e anhelada,
a miña man podería atrapar
aqueles anos perdidos
e recuperar as risas,
os xogos inocentes,
os dias en que os ollos
íanse abrindo á luz.
O ceo violeta e gris,
as mexilloeiras quedas
pintando a paisaxe,
o mariñeiro que recolle as redes
mentras atisba a tormenta
con parsimonia, sen presa.
Todo podería atrapalo
pero escapóuseme o tempo
entre as mans e a ialma.
Todavía quédame Lebasí,
que durme moi perto.
---------------------------
------------ Miguel Ángel Villar
es curioso,no me imaginaba luego de leer AROSA,que iban a salir mejilloneras,debe de ser reciente ese poema.........mexilloeiras,mmmmm,suena bien
graciasssssssssss
RojoLuna gracias
yo no es que diga si es bonita o no xD pero es que como que catalá no entiendo na
> [RojoLuna] gracias, me encanta
* TuNgUsKo boas noites a todo o canal
igual que el de freedom jejej
gracias, RojoLuna
las hay a miles
hola, buenas noches

vivefeliz buenas noches
no es catalán, es gallego
gracias
hola, vivefeliz
con permiso
un homenaje a Galicia
con traducción de Xhand
se puede poner solo en castellano? o es necesaria en ambas lenguas?
A GALICIA
.
(Dugueslin) (Dende Xaen)
.
N´esta hora, presaxio da morte,
que enviou-che ese negro mensaxeiro,
preñada a miña palabra, en verso austero,
Galiza, de esperanza hei de traerche.
Moi pronto, o imaxino, eu hei de verte
farta de beleza, porque espero
ver tua límpida mar tornar sendeiro
de golfinhos que morren por beberte.
Pois nunca mais, nin en sonos, verte quero,
Galiza da vida, estando inerte,
profanado en door teu varadeiro.
E, o ollar que estar contigo é unha sorte,
lamentarei, con pranto verdadeiro,
¡cuán tivo que acontecer pra quererte!
.
FIN
A GALICIA
.
En esta hora, presagio de la muerte,
que te envió ese negro mensajero,
preñada mi palabra, en verso austero,
Galicia, de esperanza he de traerte.
.
Muy pronto, lo imagino, yo he de verte
ahíta de belleza, porque espero
ver tu límpida mar tornar sendero
de delfines que mueren por beberte.
.
Pues nunca más, ni en sueños, verte quiero,
Galicia de la vida, estando inerte,
profanado en dolor tu varadero.
.
Y, al ver que estar contigo es una suerte,
lamentaré, con llanto verdadero,
¡cuán tuvo que ocurrir para quererte!
.
Dugueslin, desde Jaén.
dugueslin gracias
> [dugueslin] precioso poema
gracias dugueslin
[dugueslin] tu no eres gallego no?
bien maestro
dende xaen,vaya vaya
yo soy del mundo
ya ya
> cuando se pueda, me gustaría poner uno
gracias dugueslin
> bueno
holitas, vivefeliz
> con permiso
hola suza
> NOCTURNO
> (Curros Enríquez)
> .
> Da aldea lonxana fumegan as tellas;
> detrás dos petoutos vai póndose o sol;
> retornan prós eidos coa noite as ovellas
> triscando nas beiras o céspede mol.
> Un vello, arrimado nun pao de sanguiño,
> o monte atravesa de cara ó pinar.
> Vai canso; unha pedra topóu no camiño
> e nela sentóuse pra folgos tomar.
> -¡Ai! -dixo-, ¡qué triste!
> ¡qué triste eu estóu!
> I on sapo, que oía,
> repuso: -¡Cro, cro!
> ¡Ás ánemas tocan! ... Tal noite como ésta
> queimóuseme a casa, morréume a muller;
> ardéume a xugada na corte, i a besta,
> na terra a semente botóuse a perder.
> Vendín prós trabucos bacelos e hortas
> e vou polo mundo de entón a pedir;
> mais cando non topo pechadas as portas
> os cans sáienme a elas e fanme fuxir.
> - Canta, sapo, canta;
> tí i eu ¡somos dous! ... -
> I o sapo choroso,
> cantaba: -¡Cro, cro!
> Soliños estamos entrambos na terra.
> mais nela un buraco tí alcontras i eu non;
> a ti non te morden os ventos da serra,
> i a min as entranas i os ósos me rón.
> Tí, nado nos montes, nos montes esperas,
> de cote cantando, teu térmeno ver;
> eu, nado entre os homes, dormendo entre as feras,
> e morte non hacho, si quero morrer.
> -Xa tocan ... Recemos,
> ¡que dicen que hai Dios! ...-
> El reza, i o sapo
> cantaba: -¡Cro, cro!
> A noite cerraba, i o raio da lúa
> nas lívidas *****es comenza a brillar;
> curisco que tolle nos álbores brúa
> i escóitase ó lexos o lobo oubear.
> O probe do vello cos anos cangado
> erguéuse da pedra i o pau recadóu;
> viróu para os ceos o puño pechado,
> e cara ós touzales rosmando marchóu ...
> Cos ollos seguíndoo
> na escura estensión,
> o sapo quedouse
> cantando: ¡Cro, cro!.
> .
> .
> FIN (Traducción a continuación)
> __________________________________
> NOCTURNO
> (Curros Enríquez)
> .
> En la aldea lejana humean las tejas;
> Detrás de los peñascos va poniéndose en sol;
> Vuelven para los rediles con la noche las ovejas
> Triscando en las veras la blanda hierba.
> Un viejo arrimado a un palo de chopera
> El monte atraviesa de cara al pinar.
> Va cansado; una piedra encontró en el camino
> En ella sentose para aliento tomar.
> -¡Ay!-dijo-, ¡que triste!,
> ¡Que triste yo estoy!
> Y un sapo, que oía,
> Respondió: -¡cro, cro!
> Las ánimas tocan!... tal noche como esta
> Se me quemó la casa, me murió la mujer;
> Me ardió la yugada en el establo, y la bestia;
> En la tierra la semiente se echó a perder.
> Vendí para los impuestos vides y huertas
> Y voy por el mundo entonces a pedir:
> Mas cuando no encuentro cerradas las puertas
> Los perros me salen a ellas y me hacen huir.
> -Canta, sapo, canta;
> Tu y yo ¡somos dos!...
> Y el sapo lloroso,
> Cantaba: -¡Cro, cro!
> Solos estamos ambos en la tierra,
> Mas en ella un agujero tu encontrarás y yo no;
> A ti no te muerden los vientos de la sierra,
> Y a mi las entrañas y los huesos me roen.
> Tu nacido en los montes, en los montes esperas,
> Cotidianamente cantando, tu final ver;
> Yo, nacido entre los hombres, durmiendo entre las fieras
> La muerte no encuentro, si quiero morir.
> -Ya tocan....Recemos,
> ¡Que dicen que hay Dios!...
> El reza, y el sapo
> Cantaba: - ¡Cro, cro!
> La noche cerraba, y el rayo de la luna
> En las lívidas *****bres comienza a brillar;
> Calma que impide los árboles zumbar
> .
> .
> FIN
bonito
Freedom21, gracias )
Freedom21 gracias
amigos
¿alguien tiene Negras sombras?
será interesante leerlo
> [Soraya_22] la mayoría tienen traducción
mientras voy con uno de cosecha propia
ya jajaja supongo .... pero como que estoy muy vaga para buscar las traducciones
.
.
.
Poema II
Eu querote, meu amigo.
Ora que estas lonxe.
Ora que os teus ollos tristes
despertan a verde terra
e teu dulce falar fixose nube,
teu corasón chuvia maina
a tua alma sonsa
fixose galega.
Eu querote, meu amigo.
Vexo as tuas palmas
de andaluz eterno,
lembrome d' aquelos tempos
de charanga e pandeiro.
Vexo a tua muñeira,
a felicidade que esta chea.
Eu querote, meu amigo.
Cabalgo nas nembranzas,
na xuventud e na infancia,
nos deseos e a inocencia.
Deixame xa dencho
berrar o meu fero.
Querote, meu amigo.
Quero a tua fala,
quero a tua terra,
quero a saudade
que miña alma queima,
querote, meu amigo,
quero que quedo veñas
e quero meu amigo
quero morrer con ela.
------------------------------------------
traduciendo
Poema II
Te quiero, amigo mío.
Ahora que estás lejos.
Ahora que tus ojos tristes
despiertan en una tierra verde
y tu hablar dulce se ha hecho nube,
tu corazón lluvia mansa
y tu alma burlona
Se hizo gallega.
Te quiero, amigo mío
Beso tus manos
de andaluz eterno,
recuerdo aquellos tiempos
De fiesta y pandereta.
Beso tu muñeira,
Y la felicidad de que está llena.
Te quiero, amigo mío.
Cabalgo en las añoranzas,
en la juventud y en la infancia,
Nuestros deseos y la inocencia.
¡Dejame ya demonio!
gritar a mi miedo.
Te quiero, amigo mío.
Quiero tu habla,
quiero a tu tierra,
quiero la nostalgia
que quema mi alma,
te quiero, amigo mío,
quiero que pronto vengas
GALICIA CEIVE!!!!!
y quiero amigo mío,
Quiero morir con ella.
--------------------------------
---------------- Miguel Ángel Villar
joder
muita vella vermella lúa
no soy gallega pero vaya
muyy sentida

RojoLuna gracias
gracias
eug buenas noches
a vosotros
buenas noches norma
> [RojoLuna] precioso poema, por cierto
buenas eug
gracias
buenas karo
> pido permiso
adelante Freedom21(aunque no lleve @)
Freedom21 te leemos
dale Freedom21
«Mariem-1-» seguro Q-d-Que tienes un poema inedito de Lorenzo
> asias chicos
¿verdad?
no lo se
seria buen colofón
anda
haznos el favor
lo que tenia era detalles de su vida

pues cuentanos
nos informaremos
pero si quereis os pongo ofrenda a los franceses
quereis?
queremos
> [Mariem-1-] claro, cuando quieras
Ofrenda a los franceses
Allá, hermanos, hermanos míos, allá donde termina
por Occidente España,
donde, atónito, el toro rinde su asombro al mar
recostando su cuello fatigado en el agua,
el verde hombro juvenil cubierto
por la sombra dorada de los robles.
allá donde los pinos, hermanos, hermanos míos,
cual varones perpetuos altas señales hacen,
a los libres campos, a la infinita libertad del mar.
Allá veía yo, cuando mis ojos no dividían el espacio amado
en lomas y en barrancos y en valles militares,
veía y los soñaba, unos montes heroicos
tan antiguos que en ellos, desde las blancas cimas,
nos decía la nieve venerables consejos,
sentencias afirmadas en el origen mismo de los siglos.
Montes donde los ciervos heridos en la aurora
hallan ese frescor que reclama el destino cuando queda *****plido con señales de sangre.
Allá, donde entre brezos asoman hoy fusiles
varones guerrilleros: predilectos del alto corazón de la patria,
allá, hermanos, hermanos míos, allá donde termina
por Occidente España, tenía yo, como todo varón,
un lugar preferido.
Mis muertos lo conocen, que yacen a sus pies, y en su tierra descansan:
El Cairón le han llamado mis agrestes mayores,
y es un monte severo y tierno como el padre,
como él poderoso cuidador del linaje.
Ese monte es mi ley, y todo cuanto acierte
a labrar en el mundo con honra, por mis manos,
será porque en la leche de sus tojos guardianes
y en el extraño vino de sus moras amigas,
aprendí, allá en los años primeros de mi vida,
a ser fiel al pasado que en mi sangre circula
y al futuro que llevo, doliéndome, en el alma.
En ese monte, hermanos, hermanos míos,
está la estrella fatal que me dirige,
la que alumbra y ampara con su luz mi memoria.
En él: ¡Monte Cairón de cuyo barro humano
se hizo la primera pareja de mi estirpe!
Y puesto que estos tres españoles leales,
que hoy llama a las musas de los pueblos en armas,
para cantar, franceses, vuestra nueva comuna,
se prometieron daros la joya más amada,
yo, que no tengo nada, os doy esta palabra:
la palabra Cairón.
Y con ella la entraña y los huesos de mi alma.
...
.
LORENZO VARELA
gracias
> [Mariem-1-] muchas gracias, es muy bonito, no lo conocía. Me gusta mucho, sobre todo el final
no me lo esperaba,un gallego que no se delata como tal
sabeis como murio?
cuenta
hola
se tomo una botella de güisqui teniendolo prohibido por sus medicos
a las tres horas moria en el hospital
en lugo,no?
> vaya....
se le cerraron todas las puertas
incluso las mas pequeñas
todo un ejemplo de rapidez! holitas, Mariem-1- *
> pido permiso
> para poner algo
por ser marxista
Mariem-1- gracias
Freedom21 te leemos
> [_norma_] asias
> .
> .
pero con el moviemiento reformista del troskismo
«Mariem-1-»
¿nos cierras tu el día de las Letras Gallegas?
yo?
buenas noches
> puedo?
Destierro
..
¡Sólo mi voz desterrada, ¡ay!, y mis ojos!
¿Y cómo van a desterrarme entero,
si es mi cuerpo figura de tu polvo,
si mis huesos son barro de tus eras
y la sal de tu mar está en mi piel?
¡Sólo mi voz desterrada, ¡ay!, y mis ojos!
.
La palabra que digo es tu palabra
y entre sus letras vive tu figura.
Que soy tu polvo vivo perseguido
mensaje de tu muerte por el mundo.
.
De soledad y llanto, de silencio,
y de una luz de gloria derrotada
me cubre tu recuerdo, me traspasa
la claridad ardiente de tu alma.
¡Sólo mi voz desterrada, ¡ay!, y mis ojos!
.
¡Oh tierra mía!, ¡Qué dolorosamente,
cuánta prueba de llanto y de tristura,
qué lenta angustia requieres a tu polvo
para que pueda un día devolverse a ti,
y entregarte la muerte que le diste
mereciendo en tu surco bienvenida!
.
Y otra vez polvo muerto, nada oscura,
quede en tu aire leve el testimonio,
quede en tu eternidad lo que declaro:
"la palabra que digo es tu palabra",
y sea yo tu tierra como tú lo eres mía.

LORENZO VARELA
perdona Freedom21, pense que era una invitación de RojoLuna.
lo era Mariem-1-
Me gustaria poner una
pero aun podemos leer más
gracias
¿vedad?
gracias )
¿verdad?
claro
pues vamos Freedom21
cuesta leer tan rápido,hay que repasarla
Hola a todos
> precioso Mariem-1- ))))))))
> va venga
> ÉRAMOS TRES IRMÁNS
> (Lorenzo Varela)
> .
> Éramos tres irmáns,
> mariñeiros os tres cada un no seu mar.
> Tiñamos a misma pel de péxegos novos,
> cada un dos tres no seu albre lixeiro,
> a navegar pol-as augas do tempo.
> Mais fixemos un barco de carballo e piñeiro,
> e cada un deixou a sua estrela nas gavias,
> pra non ter mais que un mar, un barco, un ceo.
> .
> Eu era o capitán, ti eral-o santo,
> i-o outro irmán maior era o tolo d'abordo,
> tolo de terra leda e de lus d'orvallo.
> .
> Queimou o barco o demo:
> do tolo nada sei,
> e ti como eras santo non te rachou o vento,
> i-eu lonxe, lonxe, lonxe,
> ardendo eiquí, no inferno.
> Reza por min, amigo, e pol-o noso irmán,
> ¿aquel cervo ferido, pacerá no seu lar?
> .
> ¡Ay, miña carballeira!
> Ay, meu piñeiral!
> ¡Miñas estrelas verdes
> de pastor n'outa mar!
> Cando saia do inferno,
> ¿saberei navegar?
> ¿Dirasme ti, irmao santo da miña mocedade,
> como fan os madeiros pra se ter sobre o mar?
> .
> ¡Vinde chousas sagradas
> carballeiras de meus pais,
> agárdovos nestas praias
> pra min sin terra e sin mar!
> .
> FIN (Traducción a continuación)
> _______________________
> ÉRAMOS TRES HERMANOS
> (Lorenzo Varela)
> .
> Éramos tres hermanos
> Marineros los tres cada uno en su mar.
> Teníamos la misma piel de pérsigos nuevos
> cada uno de los tres en su arbol ligero
> A navegar por las aguas del tiempo
> Mas hicimos un barco de roble y pino,
> y cada uno dejó su estrella en las gavias,
> Para no tener mas que un mar, un barco, un cielo.
> .
> Yo era el capitan, tu eras el santo,
> Y el otro hermano mayor era el loco de abordo,
> Loco de tierra alegre y de luz de rocio
> .
> Quemo el barco el demonio:
> del loco nada sé,
> y tu como eras santo no te rompió el viento,
> y yo lejos, lejos, lejos
> Ardiendo aquí, en el infierno.
> Reza por mi, amigo, y por nuestro hermano,
> ¿aquel ciervo herido, pacerá en su lar
> .
> ¡Ay, mi robledal!
> ¡Ay, mi pinar!
> ¡Mis estrellas verdes
> De pastor en alta mar
> Cuando salga del infierno
> ¿sabré navegar?
> ¿Me dirás tu, hermano santo de mi mocedad,
> Como hacen los maderos para tenerse sobre el mar?
> .
> ¡Venid tierras sagradas
> robledales de mi pais,
> Os espero en estas playas
> Para mi sin tierra y sin mar!
> .
> FIN
las gavias las gavias,creía que eran jaulas.........plas plas plas Freedom21
> ))))
> [Anxela] querías recitar?
si, gracias
[RojoLuna] que te parecio Freedom21
NEGRA SOMBRA
***
Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.
*
Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a estrela que brila,
i eres o vento que zoa.
*
Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.
*
En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
se paro, creo
lo siento
esta es la clásica poesía de autor casero,pero en galego...taba bien,tranquila Anxela
repito
y de autor casero, nada
listo
> [Anxela] adelante
algo me falla,
no va
otro dia
)
> vaya, pues es una pena Anxela
en la pelicula Mar Adentro la canta Luz Casal
> bueno, chicos, pues el monográfico ha llegado a su fin
xoglares,supongo que se dirán por allì arriba
> muchas gracias por haber asistido y participado
buenas noches
gracias Freedom21
* desnudez_wai agradece el esfuerzo de los que han colaborado en el monográfico
si tenemos Negras sombras creo que seria un buen colofon
adios amigos
bien
pues damos por terminado el monográfico
y felicidades a todos los gallegos
y especialemnte a lso que dan lustre a sus Letras
gracias
es una tierra singular,que impregna el alma,no me cabe duda...........
a ver
tenemos la guinda
«Freedom21»
gracias por encontrarla
cuando quieras
esto si que ha sido una labor de investigación
que luego cuente en que ha consistido
y los hermanos galegos que preparen a s lagrimiñas
> quisiera poner Negra Sombra
saludos a todos
> aunque haya finalizado el mono
adelanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
> vaaaaaaaaa
> gracias a Xhand
> .
> .
> NEGRA SOMBRA
> (Rosalía de Castro)
> .
> Cando penso que te fuches,
> negra sombra que me asombras
> ó pe dos meus cabezales
> tornas facéndome mofa.
> Cando maxino que és ida
> no mesmo sol te me amostras,
> i eres a estrela que brila,
> i eres o vento que zóa,
> Si cantan és ti que cantas,
> si choran és ti que choras,
> i es o marmurio do río
> i es a noite, i es aurora
> En todo estás e ti és todo
> para min, i en min mesma moras,
> nin me deixaras ti nunca,
> sombra que sempre me asombra
> .
> FIN
>
gracias Freedom21
muito vello liberdade21
> )))